Bộ linh kiện điện tử học thực hành công nghệ lớp 8 bên shop có tổng hợp lại theo bài thực hành như sau:

Bài tập 1: Thực hành với cảm biến ánh sáng:

Bài tập 2: Thực hành với module điều khiển nhiệt độ:

Bài tập 3: Thực hành với module cảm biến độ ẩm đất

Bài tập 4: Thực hành với module cảm biến vật cản