DANH MỤC
Giỏ hàng của bạn

Điện trở

Điện trở
Hàng trong kho: 1337
Điện trở 1/4W, sai số 5% các giá trị (đơn vị ohm)1, 10, 100, 1K, 10K, 100K, 1M, 10M     12, 120, 1.2K, 12K, 120K     15, 150, 1.5K, 15K, 150K     18, 180, 1.8K, 18K, 180K    22, 220, 2.2K, 22K, 220K    27, 270, 2.7K, 27K, 270..
1.000đ
Hàng trong kho: 1187
Trở 1W 1% các giá trị: Điện trở 330K 1W 1% Điện trở 22K 1W 1% Điện trở 47R 1W 1% Điện trở 100R 1W 1% Điện trở 33K 1W 1% Điện trở 10K 1W 1% Điện trở 8K2 1W 1% Điện trở 47K 1W 1% Điện trở 1K 1W ..
500đ
Hàng trong kho: 946
Trở 2W 5% các giá trị: Điện trở 220K 2W 5% Điện trở 0.47 2W 5% Điện trở 10K 2W 5% Điện trở 220R 2W 5% Điện trở 33R 2W 5% Điện trở 470K 2W 5% Điện trở 22K 2W 5% Điện trở 470R 2W 5% Điện trở 47K ..
1.000đ
Hàng trong kho: 635
Trở 5W 5% các giá trị - Điện trở 5W 5%..
3.000đ
Hàng trong kho: 50
Trở thanh 100K 9 chân - Điện trở thanh..
3.000đ
Hàng trong kho: 90
Trở thanh 10K - Điện trở..
3.000đ
Hàng trong kho: 48
Trở thanh 1K - Điện trở..
3.000đ
Hàng trong kho: 30
Trở thanh 220R 9 chân - Điện trở thanh..
3.000đ
Hàng trong kho: 50
Trở thanh 22K 9 chân - Điện trở thanh..
3.000đ
Hàng trong kho: 50
Trở thanh 2K2 9 chân - Điện trở thanh..
3.000đ
Hàng trong kho: 38
Trở thanh 330 - Điện trở..
3.000đ
Hàng trong kho: 50
Trở thanh 33K 9 chân - Điện trở thanh..
3.000đ
Hiển thị 1 đến 12 trong 19 (2 Trang)