Để gửi mạch in làm thủ công, các bạn gửi file vào form: Form gửi.

Để xem giá tiền, trạng thái mạch in đã gửi, các bạn vào Danh sách khách xem.

Cách tính giá tiền như sau: tổng giá = 10k + (dài(cm) x rộng(cm) x 210đ) + tiền khoan (từ 3k đến 10k tùy số lượng lỗ)

Lưu ý: 

  • Cửa hàng chỉ nhận file định dạng pdf, khi xuất file phải xuất theo hướng dẫn của cửa hàng để khi khắc laser không bị lỗi ==> Do nhiều khách hàng sử dụng nhiều phiên bản phần mềm khác nhau, có thể phiên bản bên shop đang sử dụng không tương thích với các phiên bản khách hàng sử dụng nên khi xuất có thể sẽ bị lỗi không phát hiện được nên khách hàng vui lòng sử dụng phần mềm mình đang vẽ để xuất pdf.
  • Để khắc và rửa nhanh các bạn nên phủ đồng, các board lớn không phủ đồng cửa hàng sẽ thu thêm so với giá đã tính.
  • Các bạn nhập đúng địa chỉ email mình đang dùng vào form để script có thể gửi mail cập nhật trạng thái làm mạch cho bạn.
  • Nếu có gửi sai file hoặc muốn hủy làm thì gọi điện cho admin để hủy:  Duyên 0837150593 --> Sau trạng thái đang làm sẽ không cho phép hủy vì mạch đang làm rồi.
  • Bạn nào chưa biết xuất file thì có thể đọc bài này: Hướng dẫn xuất pdf trong protues, Hướng dẫn xuất file pdf trong Altium