Để gửi mạch in làm thủ công, các bạn gửi file vào form: Form gửi.

Lưu ý: 

Cửa hàng chỉ nhận file định dạng pdf, Khi xuất ra file nên xuất mạch in ra giữa tờ giấy để tránh trường hợp in bị mất dữ liệu.

Đường dây nhỏ nhất có thể làm là 20th, để ép mạch đẹp các bạn không nên phủ đồng (phủ đồng ép mạch không dính hết) .

Các bạn nhập đúng địa chỉ email mình đang dùng vào form để script phân quyền cho bạn có thể xem lại file đã gửi.

Nếu có gửi sai file hoặc muốn hủy làm thì gọi điện cho admin để hủy:  Duyên 0837150593, sau khi hủy admin sẽ xóa bỏ dòng dữ liệu hoặc đặt trạng thái là hủy cho các bạn.

Bạn nào chưa biết xuất file trong protues thì có thể đọc bài này: Xuất pdf trong protues

Các bạn vui lòng nhập vào kích thước (cm) board mạch để xem giá tự động tính ở Danh sách khách xemDanh sách admin

Bạn nào chưa biết đo kích thước mạch đã vẽ trong protues có thể tham khảo hướng dẫn phía dưới.

Hướng dẫn đo kích thước mạch in

Đo mạch kích thước khá đơn giản như sau: Chọn công cụ Dimension Mode như hình bên dưới và kéo vùng đến  vùng cần đo.Bấm phím M để chuyển đổi giữa đơn vị inch và mm.


Chúc các bạn thành công.