Để gửi mạch in làm thủ công, các bạn gửi file vào form: Form gửi.

Để xem giá tiền, trạng thái mạch in đã gửi, các bạn vào Danh sách khách xem.

Cách tính giá tiền như sau: tổng giá = 10k + (dài(cm) x rộng(cm) x 210đ) + tiền khoan (từ 3k đến 10k tùy số lượng lỗ)

Lưu ý: 

  • Cửa hàng chỉ nhận file định dạng pdf, khi xuất file phải xuất theo hướng dẫn của cửa hàng để khi khắc laser không bị lỗi.
  • Để khắc và rửa nhanh các bạn nên phủ đồng, các board lớn không phủ đồng cửa hàng sẽ thu thêm so với giá đã tính.
  • Các bạn nhập đúng địa chỉ email mình đang dùng vào form để script có thể gửi mail cập nhật trạng thái làm mạch cho bạn.
  • Nếu có gửi sai file hoặc muốn hủy làm thì gọi điện cho admin để hủy:  Duyên 0837150593 --> Sau trạng thái đang làm sẽ không cho phép hủy vì mạch đang làm rồi.
  • Bạn nào chưa biết xuất file thì có thể đọc bài này: Hướng dẫn xuất pdf trong protues, Hướng dẫn xuất file pdf trong Altium