Các bạn xem hướng dẫn xuất file trong video bên dưới nhe.