Bài viết này nhằm mục đích hướng dẫn các bạn chưa biết xuất mạch in trong protues sang file pdf.

Lưu ý: để gửi cửa hàng gia công thì bắt buộc phải xuất theo hướng dẫn bên dưới, không xuất bằng cách sử dụng máy in ảo.

Các bạn vào Output --> Export Graphics --> Export Adobe PDF fileTiếp theo cửa sổ Export pdf hiện lên --> chọn lớp cần xuất, thường vẽ lớp bottom thì chọn lớp Bottom Copper (lớp màu xanh) và Board Edge (đường bao màu vàng).Chúc các bạn thành công, có vấn đề nào cần giải đáp có thể comment bên dưới ad sẽ giúp các bạn