Bài viết này nhằm mục đích hướng dẫn các bạn chưa biết xuất mạch in trong protues sang file pdf.

Sau khi vẽ mạch xong, có nhiều cách để xuất file: dùng máy in ảo, dùng chức năng export ra pdf,... Ở đây để dễ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cả 2 cách.

Cách 1: dùng máy in ảo

Đối với windows 10 thì máy in ảo sẽ được cài sẵn, còn đối với windows 7 các bạn có thể cài phần mềm dopdf (tự search google nhé cái này dùng free) để sử dụng.

Vào "Output" --> "Print Layout" --> Chọn máy in ảo (Microsoft Print to PDF), chọn size giấy (A4) cần xuất, chọn lớp cần xuất, thường vẽ lớp bottom thì chọn lớp "Bottom Copper" (lớp màu xanh) và  "Board Edge" (khung bao màu vàng), đặt tên mở mục "File name" và nhấn "OK" --> Xong


Cách 2: dùng chức năng export có sẵn trong protues.

Các bạn vào "Output "--> "Export Graphics" --> "Export Adobe PDF file"


Tiếp theo cửa sổ" Export pdf" hiện lên --> chọn lớp cần xuất như cách 1.


Hai cách này đều xuất được file nhưng cách 1 khi mở lại file thì nhìn trực quan hơn.

Chúc các bạn thành công, có vấn đề nào cần giải đáp có thể comment bên dưới ad sẽ giúp các bạn