Đây là bộ thư viện 2D và 3D protues thời sinh viên mình sưu tầm được

Bộ linh kiện cũng khá đầy đủ, các bạn sài chịu khó tìm trong bộ thư mục này