DANH MỤC
Giỏ hàng của bạn

Siêu tụ 1F/5.5V

Siêu tụ 1F/5.5V
Mới
Siêu tụ 1F/5.5V
  • Hàng trong kho: 50
  • Nhà sản xuất: Nhập khẩu
  • Khối lượng: 0.10kg
  • Mã kho: 2146
  • Vị trí: 5A
Số lượng đã bán: 0
Lượt xem: 77
18.000đ
Mua hàng

Siêu tụ 1F/5.5V - Tụ hóa

sieu tụ 1F/5.5V

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Không tốt Tốt
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: 1F/5.5V
Siêu tụ 1F/5.5V - Tụ hóasieu tụ 1F/5.5V..
18.000đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: 0.1F/5.5V
Siêu tụ 0.1F/5.5V - Tụ hóasieu tu 0.1F/5.5V..
15.000đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 0.1uF/50V
Tụ 0.1uF/50V - Tụ hóatu 0.1uf/50v..
500đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 0.22uF/50V
Tụ 0.22uF/50V - Tụ hóatu 0.22uf/50v..
500đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 0.33uF/50V
Tụ 0.33uF/50V - Tụ hóatu 0.33uf/50v..
500đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 0.47uF/50V
Tụ 0.47uF/50V - Tụ hóatu 0.47uf/50v..
500đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 1000uF/16V
Tụ 1000uF/16V - Tụ hóatu 1000uf/16v..
2.000đ
Tụ 1000uF/25V
Custom Labels
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 1000uF/25V
Tụ 1000uF/25V - Tụ hóatu 1000uf/25v..
2.000đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 1000uF/50V
Tụ 1000uF/50V - Tụ hóa..
3.000đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 100uF/25V
Tụ 100uF/25V - Tụ hóatu 100uf/25v - tu hoa..
1.000đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 100uF/50V
Tụ 100uF/50V - Tụ hóa..
1.000đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 10uF/25V
Tụ 10uF/25V - Tụ hóatu 10uf/25v..
500đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 10uF/50V
Tụ 10uF/50V - Tụ hóatu 10uf/50v..
500đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 1uF/50V
Tụ 1uF/50V - Tụ hóatu 1uf/50v..
500đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 2.2uF/50V
Tụ 2.2uF/50V - Tụ hóatu 2.2uf/50v..
500đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 2200uF/16V
Tụ 2200uF/16V - Tụ hóatu 2200uf/16v..
3.000đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 2200uF/25V
Tụ 2200uF/25V - Tụ hóa..
4.000đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 2200uF/50V
Tụ 2200uF/50V - Tụ hóatu 2200uf/50v..
5.000đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 220uF/16V
Tụ 220uF/16V - Tụ hóatu 220uf/16v..
1.000đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 220uF/25V
Tụ 220uF/25V - Tụ hóatu 220uf/25v..
1.000đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 220uF/50V
Tụ 220uF/50V - Tụ hóatu 220uf/50v..
1.500đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 22uF/50V
Tụ 22uF/50V - Tụ hóatu 22uf/50v..
500đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 3300uF/25V
Tụ 3300uF/25V - Tụ hóatu 3300uf/25v..
4.000đ
Tụ 330uF/16V
Tạm hết hàng
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 330uF/16V
Tụ 330uF/16V - Tụ hóatu 330uf/16v..
1.000đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 330uF/50V
Tụ 330uF/50V - Tụ hóatu 330uf/50v..
2.000đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 33uF/50V
Tụ 33uF/50V - Tụ hóatu 33uf/50v..
500đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 4.7uF/50V
Tụ 4.7uF/50V - Tụ hóatu 4.7uf/50v..
500đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 4700uF/25V
Tụ 4700uF/25V tu 4700uf/25v..
6.000đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 470uF/16V
Tụ 470uF/16V - Tụ hóatu 470uf/16v..
1.000đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 470uF/25V
Tụ 470uF/25V - Tụ hóatu 470uf/25v..
1.500đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 470uF/50V
Tụ 470uF/50V - Tụ hóatu 470uf/50v..
1.500đ