ThingsBoard là một nền tảng IoT mã nguồn mở. Nó cho phép phát triển nhanh chóng, quản lý và mở rộng các dự án IoT. Với nền tảng ThingsBoard bạn có thể thu thập, xử lý, hiển thị trực quan và quản lý thiết bị.