DANH MỤC
Giỏ hàng của bạn

Tụ đề

Tụ đề
Tụ đề
Mới
Tụ đề
Tụ đề
Tụ đề
  • Hàng trong kho: 76
  • Nhà sản xuất: Nhập khẩu
  • Khối lượng: 0.10kg
  • Mã kho: 2144
  • Vị trí: 6E
Số lượng đã bán: 4
Lượt xem: 68
10.000đ

Tùy chọn đang có

Mua hàng

Tụ CBB  - Tụ Kẹo

2uF/450V kèm dây

4uF/450V kèm dây

2uF/450V hàn board

4uF/450V hàn board

tu cbb  - tu keo

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Không tốt Tốt
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ đề
Tụ CBB  - Tụ Kẹo2uF/450V kèm dây4uF/450V kèm dây2uF/450V hàn board4uF/450V hàn boardtu cbb  - tu keo..
10.000đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ 472/2KV
Tụ 472/2KV - Tụ Kẹotu..
2.000đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ cao áp 102/2KV
Tụ cao áp 102/2KV - Tụ Kẹotu cao ap..
2.000đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ cao áp 103/1KV
Tụ cao áp 103/1KV - Tụ Kẹotu cao ap 103/1kv - tu keo..
1.000đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ cao áp 103/2KV
Tụ cao áp 103/2KV - Tụ Kẹotu cao ap..
1.000đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ cao áp 104/1KV
Tụ cao áp 104/1KV - Tụ Kẹotu cao ap..
4.000đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ cao áp 222/1KV
Tụ cao áp 222/1KV - Tụ Kẹotu cao ap 222/1kv - tu keo..
500đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ cao áp 472/1KV
Tụ cao áp 472/1KV - Tụ Kẹotu cao ap 472/1kv - tu keo..
500đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ cao áp 472/2KV
Tụ cao áp 472/2KV - Tụ Kẹotu cao ap 472/2kv ..
1.000đ
Tụ CBB
Miễn phí
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ CBB
Tụ CBB  - Tụ Kẹo103J/400V103J/630V104J/100V104J/400V233J/100V224J/400V473J/100V105J/400V105J/630V153J/630V155J/400V684J/630Vtu cbb  - tu keo..
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ kẹo 2A102
Tụ kẹo 102 - Tụ Nhômtu keo 2a102..
500đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ kẹo 2A103
Tụ kẹo 103 - Tụ Nhômtu keo 2a103..
500đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ kẹo 2A104 100V
Tụ kẹo 104 - Tụ Nhôm..
1.000đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ kẹo 2A221
Tụ kẹo 2A221 - Tụ Nhômtu keo 2a221..
1.000đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ kẹo 2A222
Tụ kẹo 2A222 - Tụ Nhômtu keo 2a222..
1.000đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ kẹo 2A223
Tụ kẹo 223 - Tụ Nhômtu keo 2a223..
1.000đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ kẹo 2A472
Tụ kẹo 2A472 - Tụ Nhômtu keo 2a472..
1.000đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ kẹo 2A473
Tụ kẹo 473 - Tụ Nhômtu keo 2a473..
1.000đ
Nhà sản xuất: Nhập khẩu Model: Tụ kẹo 2A683
Tụ kẹo 683 - 100Vtu keo 2a683..
1.000đ