DANH MỤC
Giỏ hàng của bạn

Cầu diode KBPC5010 50V 1000A

Cầu diode KBPC5010 50V 1000A
Mới
Cầu diode KBPC5010 50V 1000A
  • Số lượng tồn kho: 19
Số lượng đã bán: 1
Lượt xem: 62
15.000đ

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Tồi Tốt
Thương hiệu: Nhập khẩu Model: Cầu diode 10A GBU1010
Cầu diode 10A GBU1010 - Diode..
6.000đ
Thương hiệu: Nhập khẩu Model: Cầu diode 1A ( Tròn)
Cầu diode 1A ( Tròn) - Diode..
2.000đ
Thương hiệu: Nhập khẩu Model: Cầu diode 2A KPB206
Cầu diode 2A KPB206 - Diode..
3.000đ
Thương hiệu: Nhập khẩu Model: Cầu diode 5A RS507
Cầu diode 5A RS507 - Diode..
4.000đ
Thương hiệu: Nhập khẩu Model: Cầu diode KBP307-3A
Cầu diode KBP307-3A - Diode..
4.000đ
Thương hiệu: Nhập khẩu Model: Diode 10A10 10A
Diode 10A10 10A - Diode..
3.000đ
Thương hiệu: Nhập khẩu Model: Diode 1N4001 1A
Diode 1N4001 1A - Diode..
500đ
Thương hiệu: Nhập khẩu Model: Diode 4007 1A
Diode 4007 - Diode..
500đ
Thương hiệu: Nhập khẩu Model: Diode 1N4148
Diode 1N4148 - Diode..
500đ
Thương hiệu: Nhập khẩu Model: Diode 6A10 6A
Diode 6A10 6A - Diode..
2.000đ
Thương hiệu: Nhập khẩu Model: Diode scholtky SR260 2A
Diode scholtky SR260 2A - Diode..
1.000đ
Thương hiệu: Nhập khẩu Model: Diode zener 10V
Diode zener 10V - Diode..
500đ
Thương hiệu: Nhập khẩu Model: Diode zener 11V
Diode zener 11V - Diode..
500đ
Thương hiệu: Nhập khẩu Model: Diode zener 12V
Diode zener 12V - Diode..
500đ
Thương hiệu: Nhập khẩu Model: Diode zener 13V
Diode zener 13V - Diode..
500đ
Thương hiệu: Nhập khẩu Model: Diode zener 15V
Diode zener 15V - Diode..
500đ
Thương hiệu: Nhập khẩu Model: Diode zener 3V9
Diode zener 3V9 - Diode..
500đ
Thương hiệu: Nhập khẩu Model: Diode zener 4V3
Diode zener 4V3 - Diode..
500đ
Thương hiệu: Nhập khẩu Model: Diode zener 4V7
Diode zener 4V7 - Diode..
500đ
Thương hiệu: Nhập khẩu Model: Diode zener 5V1 1/2W
Diode zener 5V1 - Diode..
500đ
Thương hiệu: Nhập khẩu Model: Diode zener 6V8
Diode zener 6V8 - Diode..
500đ
Thương hiệu: Nhập khẩu Model: Diode zener 7V5
Diode zener 7V5 - Diode..
500đ
Thương hiệu: Nhập khẩu Model: Diode zener 8V2
Diode zener 8V2 - Diode..
500đ